O kompaniji

Konzorcijum "Juventa Group" formiran je 1992. godine. 
 
Na današnji dan u sastavu Konzorcijuma učestvuje 7 firmi iz Rusije, Srbije, Italije, Velike Britanije i sa Kipra.
 
"Juventa Group" obavlja kompletan spektar radova iz oblasti elitnog graditeljstva. Obim radova Konzorcijuma podrazumeva: projektovanje, građevinsko-montažne radove, završne građevinske radove, instalacione radove kompletne inženjerije, trgovinu, isporuku nameštaja i opreme za objekte administrativne namene, stambene i proizvodne objekte, izvođenje posebnih autorskih i dizajnerskih objekata najzahtevnijeg arhitektonsko-tehničkog ranga.
 
Tokom svoje dugogodišnje delatnosti, Konzorcijum "Juventa Group" formirao je imidž firme koja sa lakoćom razrađuje kompletnu projektnu dokumentaciju i izvodi prvoklasne objekte najvišeg kvaliteta. 
 
Na ruskom građevinskom tržištu, firma postoji dvadeset godina. Radni personal Konzorcijuma sastavljen je od visokokvalifikovanih specijalista - građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i drugih evrposkih zemalja. U sastav firme ulaze projektna grupa koja zadužena za izradu ekskluzivnih dizajn - projekata, kao i dokumentacije svih nivoa, od idejnog rešenja do glavnog i izvođačkog projekta. Pored navedenog, za potrebe realizacije svojih poslovnih planova, firma angažuje i značajan broj ruskih specijalista. Firmu čini 450 zaposlenih od kojih je 60 visokokvalifikovanih inženjera.
 
Tokom svog postojanja, Konzorcijum "Juventa Group" nametnuo se investitorima svojim pozitivnim osobinama. Predani rad Konzorcijuma "Juventa Group" nagrađen je Priznanjem Saveza Arhitekata Rusije za dizajn "Dvorca kongresa - naselje konzula, Streljna" u Sankt-Peterburgu, za najbolji dizajn projekat 2001-2003. g. 
 
Konzorcijum "Juventa Group" poseduje potvrdu o dozvoli za projektovanje, izvođenje i rekonstrukciju zgrada i okruženja, restauraciju objekata kulturnog naleđa i član je „SRO“ – Neprofitabilnog partnerstva „Savez generalnih izvođača u građevinarstvu“ i Neprofitabilnog partnerstva „Savez urbanističkog planiranja i projektovanja“ u Rusiji. 
 
Cilj kompanije predstavlja nastavak uspešnog učešća na svetskom tržištu, primenu najsavremenijih tehnoloških procesa i dostignuća u sferi graditeljstva i dizajna i neprestano uvećanje obima radova.
 
Naš moto je - kvalitetno i odgovorno u suret napretku!
 
 
Generalni direktor
Konzorcijum "Juventa Group"
Dragan Đordan