Vakansije


Rukovodilac gradilišta
 
Diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani građevinski inženjer, sa iskustvom od 10 godina, za izvođenje radova na objektima visokog nivoa završnih radova
 
 
Arhitekta-dizajner
 
Diplomirani specijalista za rad na projektima i građevinskoj pripremi objekata sa iskustvom u radu od 10 godina i slobodnim vladanjem kompjuterskim programima.
 
  
Projektant
  
Projektant sa iskustvom u radu od tri godine.